Připravte se na výrazné navýšení pokut za telefonování a focení

Ministerstvo dopravy aktuálně spolupracuje s policií na zpřísnění bodového systému. Státní úřad zasahující do chodu silniční legislativy se pokouší dohodnout navýšení sankce za telefonování a focení za jízdy. Nově by si řidič připravil 10 000 Kč a do záznamu by se mu zaznamenal odečet 4 bodů. Ministerstvo se domnívá, že současné výchovné prostředky jsou nedostačující a nepřinášejí takřka žádné pozitivní výsledky.

Mobil za volantem je stále velkou hrozbou pro všechny účastníky silničního provozu, jelikož se ve statistikách příčin nehod pohybuje na nejvyšších příčkách. Kromě zdražení sankce za používání telefonu během jízdy se do hledáčku dostávají i další prohřešky. Mezi ně patří například jízda na červenou , překročení rychlosti nebo nebezpečné předjíždění. Ve všech případech lze očekávat zvýšení pokut současně.

Bodový systém V České republice

Bodový systém se v České republice objevil už před 12 lety a od té doby se podepsal na velkém počtu řidičů. Mnozí z nich se na nějaký čas rozloučili s řidičským oprávněním a ti další se neustále pohupují nad samotnou propastí.

Bodový systém se v pravidelných intervalech obnovuje a objevují se přísnější kritéria pro udržení si čistého konta. Novela přestupkového zákona č. 250/216 Sb. a zákona 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích se v současné době připravuje, přičemž by se do poslanecké sněmovny měl dostat koncem roku. Zahájením roku 2020 se pak objeví v oficiálním a platném znění.

Zpřísnění rizikových přestupků

Již delší dobu se hovoří o zvýšeném zájmu se zasadit o zpřísnění všech rizikových přestupků. Statistické údaje vedené před a po roce 2006 neoplývají markantnějšími rozdíly a dokonce se zdá, že nehod z nedbalosti přibývá. To je také hlavní hnací motor Ministerstva dopravy, které se chce pokusit navýšením sazeb agresivní a lehkomyslné řidiče odradit od dalšího negativního počínáním.

Snížení nehod a zbytečných úmrtí na silnici je stále mnoho a prozatím není v našich silách se těmto případům zcela vyhnout. Vysoké pokuty by se tak měly stát tou nejlepší volbou vedoucí ke snížení nehod na českých silnicích. Pokud se předpoklady Ministerstva v roce 2020 vyplní, dá se očekávat okamžitá úprava horních limitů pokut u celé řady dalších i méně závažných prohřešků.

Největší problém je rychlá jízda

Policie zveřejnila statistiku za první pololetí letošního roku a ta nese informaci o nejčastějším důvodu vzniku nehod. Na prvním místě se objevuje vysoké překročení rychlosti a hned v závěsu se pak nachází nebezpečné předjíždění společně s jízdou na červenou. Celých 56 procent evidovaných přestupků připadá právě na rychlou jízdu a na přesně takové oblasti se Ministerstvo plánuje zaměřit. Mobil za volantem se pak objevil v 15 procentech případů.

Telefonování a změny v zákonech

Doposud se za telefonování bez handsfree udělovala symbolická tisíci koruna na místě a až 2 500 Kč ve správním řízení, ke kterým se následně připsaly dva body. Mírnost zákona se tak dostala do přímého kontaktu s ministerstvem a nově se má postihovat i natáčení během jízdy nebo shromažďování obrazových materiálů ku-příkladu na sociální sítě.

Nevstupujte tedy do Live přenosu během jízdy, jelikož se tak z přestupku sami usvědčíte. Bloková pokuta tak vzroste na 2 500 Kč na místě a ve správním řízení se pak tato částka může rozrůst až k 10 000 Kč a k tomu čtyři trestné body.

Co se naopak z bodového systému vytratí?

Ministerstvo se zaměřilo i na efektivnost dosavadního systému a rozhodlo se odstranit všechny dvoubodové postihy. To neznamená, že by se jejich porušování tolerovalo, jen za ně získáte body 4 nebo rovnou 6.

Jiné bodové hodnoty nebudou existovat, čímž se výrazně zkracuje cesta k překročení povoleného 12 bodového limitu.. K vybodovaní tak postačí dva šesti bodové prohřešky a následujícího dne se už za volant svého vozu neposadíte.

Na samotný závěr si ještě uveďme, že se má objevit zcela nová pokuta za nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem. Vymahatelnost takového prohřešku je pak velkou otázkou. Nechme se tedy překvapit, jak se všechny změny usadí.

5/5 - (1 vote)
Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.