Nárok na náhradu škody vzniklé padlým stromem

Na cestách po pozemních komunikacích vám nikdo dopředu nezaručí hladký průběh přemístění. Ať už se teď bavíme o stížených podmínkách vlivem nepříznivého počasí, zaběhnuté zvěře nebo dokonce spadlém stromu přes vozovku, vždy se jedná o nebezpečné scénáře, které nemusejí skončit šťastně. V tomto článku nás zajímá, jaké práva a nároky řidiči vyplývají v oblasti náhrady škody vzniklé spadlým stromem do vozovky.

Existuje vůbec nějaké dovolání a přebírá na českých silnicích za tuto událost někdo odpovědnost? Máme vůbec nějakou šanci, když nám strom automobil poškodí nebo úplně zničí? Jak se celá situace řeší v případě, kdy projíždíte komunikací mimo obec za tmy a strom zkrátka nemáte při průjezdu zatáčkou nebo ve špatně viditelném místě šanci zahlédnout s dostatečným předstihem? Odpovědnost za škodu způsobenou závadou ve sjízdnosti pozemní komunikace je u nás upravena ust. §27 odst. 2 zákonem č. 13/1997 Sb o pozemních komunikacích a zní takto.

Co nám říká litera zákona

Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.“

A co znamená ve výkladu závada ve sjízdnosti?

Jedná se o takovou změnu ve sjízdnosti dálnice, silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.“

Do této kategorie tedy bezesporu patří i spadlý strom za podmínek, že jeho výskyt nemohl řidič s dostatečným předstihem předvídat. Správně by takové místo mělo být označeno viditelnou dopravní značkou hlásající upozornění na riziko takové skutečnosti. Je však důležité dodržet pravidla silničního provozu.

Pokud pojedete inkriminovanou oblastí více jak 100 kilometrů v hodině a do stromu vjedete, nepomůže vám ani skutečnost, že na pozemní komunikaci chybělo včasné upozornění a veškeré důsledky svého počínání přebíráte na sebe.

Vlastník komunikace může nad vámi zvítězit

Pokud se vlastníkovi komunikace podaří prokázat, že váš automobil do spadlého stromu vrazil pět minut po tom, co se do vozovky vyvrátil, z celé události se jednoduše vysvleče, jelikož během tak krátkého časového úseku prostě není šance místo dostatečně zabezpečit, strom odklidit nebo místo označit dopravní značkou.

Stačí, aby bylo na policii jiným řidičem před vámi nahlášena skutečnost, že se v cestě nachází překážka a vy cca po deseti minutách do něj najedete. Celá událost bude pak posuzována jako neštěstí, kterému nemohl prakticky nikdo zabránit a odpovědnost za vzniklé škody nesete zcela sami. V takové situaci by vám mohlo pomoci havarijní připojištění s rozšířením na živelné pohromy.

Vlastník komunikace se v drtivé většině případů dokonce brání tím, že řidič vozidla je povinen jet po silnici pouze tak rychle, aby dokázal reagovat na případná rizika a včas zastavit. Jinak řečeno vám bude sděleno, že pokud by byla vaše jízda přizpůsobena viditelnosti a klikatícím serpentinám, rozhodně by srážce nedošlo.

Nejvíce pak nahrává silný vítr a bouřka. Za takového počasí musíte dokonce se stromem ve vozovce počítat a svou rychlost uzpůsobit klidně i na 30 kilometrů v hodině, aby byla vaše reakce dostatečná a včasná. Je vám tedy jasné, že tak jednoduché to mít nebude.

Jak vlastníka pozemní komunikace nachytat

Nebojte, jako řidič nejste zcela bezbranní, stačí jen vědět, na jaké drobnosti se zaměřit. Pokud se vám stane, že v nočních hodinách projíždíte zatáčkou a v ní leží přes cestu strom, nemáte příliš šancí se mu vyhnout. Stejně tak, jako bude vlastník hledat pochybení na vaší straně, hledejte i vy pochybení na té jeho. Stačí, aby byl strom uschlý a vykazoval známky poškození. Tyto jasné ukazatele pak mohou usvědčit vlastníka pozemní komunikace z nedbalosti ve spojitosti s jeho neodstraněním, jelikož jeho pád přímo hrozil a vlastník s tím nic nedělal.

Nejlepší variantou v této nepříjemné situaci je pád stromu přímo na automobil. V takovém chvíli je zcela prokazatelné, že střetu nešlo předejít nebo pádu těsně před vozidlem. K tomu je však zapotřebí důkazní materiál v podobě video záznamu.

5/5 - (2 votes)
Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.