DPF filtr = časovaná bomba českého automobilového parku

Český vozový park trápí v porovnání se západní Evropou především jeho stárnutí. Zatímco průměrnému automobilu u našich západních sousedů je devět let, průměrný vůz v České republice se může „chlubit“ věkem patnáct let.

Může se zdát, že v největším ohrožení jsou především majitelé starších vozů, které již nesplňují současné bezpečnostní požadavky, tak tomu je ale jen z části. Starší vozy totiž významně ohrožují i všechny lidi v jejich okolí. To se týká hlavně automobilů s dieselovými motory a starým, porouchaným, nefunkčním nebo zcela nepřítomným DPF filtrem.

Co vůbec DPF filtr je?

Filtr pevný částic, známý také jako DPF filtr, je dle zákona povinně nainstalován ve všech automobilech spalujících naftu, vyrobených po roce 2004. Úkolem těchto filtrů je vychytávat z výfukových plynů pevné částice ve třech úrovních velikosti: o průměru 10 mikronů (tisícina milimetru), 2,5 mikronu a menší než 1 mikron. Jde o částice síranů, dusičnanů, solí, kovů a dalších škodlivin, jenž se dostávají do ovzduší a které následně vdechujeme. Největší z těchto částic se ve vzduchu udrží několik hodin, nejmenší částice dokáží poletovat až několik týdnů. Při jejich vdechnutí se částice usazují na průduškách a plicích a v nejhorším případě se mohou dostat přes plicní sklípky a krevní řečiště až do mozku.

3,7 milionu obětí ročně

Odhaduje se, že vdechováním těchto částic se zvyšuje riziko onemocnění rakovinou až o 40 procent. Podle posledních průzkumů zemře 5 – 13 procent Čechů právě na následky vdechování těchto škodlivin. To činí téměř dvanáct a půl tisíce mrtvých ročně! Pohled na evropské a celosvětové statistiky je ještě více zarážející. Vdechování polétavého prachu si každoročně vyžádá předčasnou smrt téměř 350 tisíc Evropanů a v celosvětovém měřítku jde o 3,7 milionu obětí každý rok. V průměru se dá říci, že lidem z velkých měst zkracuje polétavý prach život o jeden rok.

A kdo má tak velké množství těchto škodlivin na svědomí? Většinu z těchto částic (údajně až dvě třetiny) produkují dieselové motory.

Při pohledu na tyto údaje, se zdá využívání DPF filtrů, ve kterých dochází ke spálení 85 – 90 procent těchto částic, jako evidentní nutnost. Částice se ve filtru zachytávají a po určitém časovém období dojde ke spálení nakupených částic. Životnost těchto filtrů činí zhruba 120 000 kilometrů. S přihlédnutím k tomu, že průměrný evropský řidič se svým vozem ujede za rok 10 000 km, docházíme nevyhnutelně k závěru, že první generace vozů s DPF filtry se přiblížila ke konci jejich životnosti. Podle expertů z ÚAMK se tak dá předpokládat, že se po českých silnicích pohybuje až jeden milion automobilů s nefunkčním DPF filtrem.

Výsledky průzkumu jsou alarmující

Na funkčnost DPF filtrů se se svým velkým průzkumem zaměřil Ústřední auto moto klub. Po přezkoumání 1472 vozidel pohybující se na území Prahy bylo zjištěno, že 69 % z nich nemá filtr pevných částic v pořádku. Dvaadvacet procent z nich měla dokonce DPF filtr záměrně vymontovaný. Kladné hodnocení bylo uděleno pouze 22 % přezkoumaných vozů.

Ve vztahu s touto problematikou je zapotřebí si uvědomit, že DPF filtry skutečně chrání životy všech lidí. Vždyť v souvislosti s vdechováním zemře jen v České Republice osmnáctkrát více osob než při dopravních nehodách. Proto je zapotřebí k péči o tyto nezbytné součásti výfukového potrubí vozů s naftovými motory přistupovat zodpovědně a nenahlížet na ni jako na nutné zlo.

Jak bychom se měli o DPF filtr starat?

Abychom dokázali tyto tristní hodnoty snížit, je třeba začít myslet zodpovědně. Každý řidič dieselového vozu by měl začít sám u sebe. Je třeba, aby si zjistil, jak funguje filtr pevných částic na jeho automobilu a dokázal se o něj náležitě starat. Zejména je třeba znát cyklus, ve kterém vůz spaluje zachycené škodliviny. „Přibližně každých 500 kilometrů se filtr plní sazemi, aby potom, v případě dnešních bezúdržbových filtrů vozidel splňujících normy Euro 4 a 5, byly automaticky spáleny. Na to obvykle potřebuje vůz asi 10 minut a projeví se to bílým kouřem za vozem.“ Poznamenal Jan Karnolta, technický školitel provozu turbodieselů společnosti Ford Motor ČR pro ÚAMK. Aby toto spalování proběhlo bez problémů, je třeba, aby byl vůz v dobrém stavu a aby spaloval kvalitní a prověřené palivo. Na nefunkční nebo poškozený filtr pevných částic řidiče může upozornit technik při pravidelných návštěvách servisu, který z dat řídící jednotky zjistí, kdy naposledy filtr spaloval polétavé částice a zda při tomto procesu nedošlo k problému. Dalším indikátorem problému může být svítící kontrolka DPF filtru na přístrojovém štítu vozu. „To ještě nutně neznamená, že je nefunkční,“ objasňuje Jan Karnolt. „Může se stát, že vinou nesprávného řízení motoru jen nespálil částice a je zaplněný. K příčinám lze připsat i to, když řidiči jezdí jen se studeným motorem po městě a neumožní vypálení za plynulé meziměstské jízdy vyšší rychlostí.“

Co s nefunkčním filtrem pevných částic?

Nic ale netrvá věčně a stejně tak je tomu i s životností DPF filtru, která se pohybuje, jak bylo již zmíněno, kolem 120 000 ujetých km. Při plném zanešení filtru existují tři možnosti, jak tento problém vyřešit. Prvním z nich je svěřit svůj vůz do rukou autorizovaného servisu a nechat si DPF filtr vyměnit. V tomto případě je třeba počítat s vyšší cenou. Ceny za nový filtr pevných částic se pohybují v závislosti na značce a typu vozu od patnácti po sto tisíc korun.

Levnější variantou opravy DPF filtru se může stát jeho vyčistění tlakovými rázy. I zde je třeba vyhledat pomoc pouze odborných a prověřených společností.

Nenechte se napálit

Mnoho motoristů se ve snaze ušetřit za nákladnou opravu obrací na pochybné společnosti, nabízející výměnu DPF filtrů za ceny kolem 10 000 Kč. V drtivé většině případů se jedná téměř o podvodné jednání, kdy jsou zákazníkům do vozů montovány neodborně „opravené“ DPF filtry, jejichž životnost se ani v nejmenším nerovná té, kterou se může pochlubit nový nebo profesionálně vyčištěný filtr pevných částic.

5/5 - (2 votes)
Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.