Jak odstranit nepojízdný vrak

Jakým způsobem odstranit nepojízdný vrak z pozemní komunikace a zahladit tak stopy po náhlém ukončení životnosti vozidla? Může se to stát prakticky kdykoliv a nemusí se vždy jednat o dopravní nehodu. Bezprizorní odstávka automobilu na ulici se musí řešit bez jakéhokoliv zbytečného protahování, ovšem jen málo kdo ví, jak s takovou situací naložit. Jakmile vlastník nechá vrak na pozemní komunikaci a zabírá tak jedno parkovací místo, máte celkem dvě možnosti, jak to celé během velmi krátkého okamžiku vyřešit.

odstranit nepojízdný vrak

První možnost odstranění

Pokud je zjevná nepojízdnost automobilu evidentně blokující parkovací místo před domem v delším časovém horizontu – jedná se o porušení pravidel silničního provozu. Takové vozidlo pak tvoří překážku a vlastník má tak uloženou povinnost vrak na své náklady odstranit. Pokud tak po výzvě neučiní, udělá tak vlastník pozemní komunikace na náklady majitele vozidla, což je uvedeno v zákoníku o silničním provozu §45, odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.

O samotném odstranění pak rozhoduje vždy policista nebo strážník obecní policie. To jde samozřejmě pouze tehdy, pokud je vozidlo odstavené nebo zaparkované na pozemních komunikacích nebo komunikaci, na kterou se vztahují pravidla silničního provozu. Rozhodně tak nelze učinit, pokud automobil stojí na soukromém pozemku. Na pozemní komunikaci se musí vztahovat zákon č. 361/2000.

Zavolejte na policii

Ještě před tím, než přivoláte policii nebo strážníky obecní policie, ujistěte se, že vrak je zaparkován v rozporu s pravidly silničního zákona. Pak je celá věc o to jednoduší a má taktéž mnohem rychlejší průběh. Jde o nejsnadnější způsob, jak ochránit jedno parkovací místo před vaším domem. Bohužel se velmi často stává, že vrak je zaparkován v souladu se silničními zákony, pak je situace o něco složitější a dokazování náročnější.

Co je vrak

Podívejme se na zákonnou definici vraku: „silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla…“

Jak postupovat v dalším případě?

Pokud si přejete odstranit vrak z parkoviště, který je zaparkován v souladu s předepsanými silničními pravidly, obraťte se na místně příslušný silniční správní úřad. Ten pak písemně obeznámí vlastníka vozidla a vyzve je pod zákonnou lhůtou k odstranění vraku ze zaparkovaného místa. Vždy je důležitá identifikace vlastníka vozidla.

Jakmile vlastník vozidla vrak neodstraní ani po dvou měsících ode dne doručení listiny, zajistí pak odstranění vozidla vlastník pozemní komunikace na náklady provozovatele/vlastníka vozidla. Automobil se pak následně sešrotuje a celá záležitost je tak zdárně ukončena.

Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.