Zastavení v jednosměrné ulici – je to vůbec možné?

Existuje celá řada případů, které jsou s rozporem se zákonem, ale i selským rozumem. Tam, kde by to řidič nečekal se dopouští přestupku pod hrozbou uložení sankce a naopak známe výjimky, které umožňují zákon využít v plné míře a dostát svého bez porušení jakéhokoliv pravidla.

Motoristé se odborníků hodně ptají na pravidla silničního provozu v jednosměrných ulicích. Jak je to vůbec se zastavením v takové ulici a je možné v těchto místech naložit cestující nebo vyložit náklad a ihned odjet? Bavíme se teď o několika vteřinách, je nám více než jasné, že by nikoho nenapadlo zde zastavit a zablokovat tím celou silnici na několik hodin.

Zastavení v jednosměrné ulici ano, ale

Pokud projíždíte jednosměrnou ulicí a plánujete zastavení byť jen na malý moment, je to z hlediska silničního zákona neproveditelné za předpokladu, že vedle vás není dostatečný prostor na objetí v rozmezí třech metrů.

V drtivé většině případů jsou jednosměrní silnice tam, kde není dostatek místa na vytvoření dvou pruhů, proto je těžké v takových místech objevit tří metrový prostor. Pokud tedy není vedle vás dostatečný prostor na objetí, je v takovém místě zakázáno zastavit, byť by šlo jen o několika vteřinové pozastavení vozidla a nabrání dalšího spolucestujících.

Zákony jsou však v tomto ohledu hodně benevolentní a neznáme případ, kdy by policisté udělili sankci za krátké zastavení v jednosměrné a zároveň úzké ulici. Jiná situace nastává, když zastavíte u krajnice a své vozidlo opustíte. V takovém případě vás o projetí policejního vozidla pokuta nemina a v krajním případě i odtah. Nesmíte za žádných okolností zablokovat průjezd a znemožnit tak plynulé projetí dané silnice.

Co k tomu říká zákon

Pojďme se podívat, jak na tuto spornou situaci nahlíží zákon, ať máte jistotu našeho tvrzení a nemluvíme jen tak do větru. Zákon o silničním provozu na tuzemských pozemních komunikacích uvádí následující:

§ 25, odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.:

„Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.“

Zastavením se pak rozumí: „uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu“

Zastavení tedy v souladu s pravidly není a to ani na několik málo vteřin. Tedy za předpokladu, že okolo vás není průjezd v dostatečné míře třech metrů. I tak se menší zastavení toleruje a nikdo vás za něj kárat nebude. Snažte se tedy příliš nezdržovat a po vyložení nákladu ihned odjet.

Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.