Pomalá jízda je za určitých okolností přestupek

O rychlé a agresivní jízdě snad nemusíme vůbec hovořit. Pokud někdo jezdí nad rámec limitované rychlosti na jednotlivých úsecích pozemních komunikacích, ohrožuje tak nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu.

V tomto článku se podíváme na odvrácenou stranu mince. Jakým způsobem ohrožuje plynulost a bezpečnost pohybu po pozemních komunikacích výrazně pomalá jízda a existuje vůbec nějaká ochrana ostatních motoristů přestupkovým řízením? Pokud někdo jede příliš pomalu, bezesporu tak ohrožuje všechny kolem sebe. Ještě před tím, než se rozhodnete takového řidiče potrestat vybrzděním, dejte šanci tomuto tématickému článku.

Trestat lze i pomalou jízdu

Dotazy na řešení přestupkového řízení ohledně rychlé jízdy se každým dnem doslova hromadí pod pomyslnou kategorií, jak z toho ven a co mě jako řidiče čeká? V poslední době se však objevují dotazy na téma příliš pomalé jízdy. Toto odvrácené spektrum je prozatím pro české řidiče neprobádanou oblastí a jen málo kdo ví, jakým způsobem se taková jízda dá postihnout a zda vůbec.

Zákon ukládá všem účastníkům silničního provozu dodržovat plynulost jízdy. Pokud je v některém úseku maximální povolená rychlost 90 km/h, rozhodně zde nesmíme jet 40 km/h rychlostí za naprosto perfektní viditelnosti a nechat se každou chvíli předjíždět. Jiná otázka samozřejmě nastává v případě převozu materiálu, nemocného nebo při poruše vozidla. V takové chvíli doporučujeme rozsvítit výstražné osvětlení a držet se co nejvíce při pravé krajnici.

Znění zákona §18 rychlost jízdy

1. Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

2. Řidič nesmí
a) snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,
b) omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním.“

Ve zkratce řečeno řidič nesmí bezdůvodně zpomalovat plynulost provozu. Hodně často jsme svědky například na dálničních úsecích, kdy jeden kamion předjíždí druhý pouhým nárůstem rychlosti o 5 km v hodině a to je přesně případ pro přestupkovou komisi.

Horní limit máme, ale dolní?

S určením příliš rychlé jízdy to máme celkem jednoduché. Veškeré silniční úseky jsou opatřeny dopravním značením informujícím o maximální dovolené rychlosti, ovšem u spodního limitu je to těžší a nelze použít šablonovitou formuli. Žádný předpis nám přesně nestanovuje nejnižší možnou rychlost a vše je to o několika aspektech.

Viditelnost, manévr, tip vozidla, schopnosti řidiče. Aby bylo možné směrodatně určit, zda se řidič přestupku pomalé jízdy dopustil je nutné přihlédnout ke všem proměnným a vyvodit z toho přesný důsledek. U výše zmíněného předjíždění kamiónem je to zcela jasná záležitost, ale co když má někdo jen strach z neznámého prostředí?

Těžko vymahatelné

Pokud nejde o zjevnou situaci, kdy motorista účelně zpomaluje svou jízdou ostatní účastníky provozu, je těžko domahatelné se dobrat k jakémukoliv výsledku. Právě z těchto důvodů spodní hranici rychlosti nikdo neřeší. Při prokazování přestupku se musí vzít i v potaz, proč tak řidič dělá a jaké má k pomalé jízdě důvody. Například bloudí a chce si přečíst značku po straně krajnice. Mohlo se mu udělat nevolno nebo jen má v nákladním prostoru sypký materiál.

Důvodů může být opravdu více než dost. Připomeňme si, že řidič musí jet pomalu bezdůvodně, takže jakýkoliv důvod, je tedy důvodem a přestupek se nejedná. Stačí říct, že se rozmýšlí, kudy pojede. Naopak na odvrácené straně spektra je překročení maximální rychlosti ihned prokazatelné změřením rychlosti v daném úseku.

Bezdůvodně pomalá jízda je tedy bezesporu přestupek, ale prokázání, zda šlo o bezdůvodně pomalou jízdu je složitější, než se na první pohled zdá a žádná přestupková komise se nebude takovou stížností ani zaobírat zvláště pak, pokud půjde jen o výpověď svědků.

4.8/5 - (5 votes)
Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.