Policie zpřísňuje dohled, v hledáčku jsou řidiči v levém dálničním pruhu

Začátkem února policisté navýšili dohled na dálničních úsecích a budou nekompromisně trestat každého provinilce. Podnětem se dle slov ředitele dopravní policie stala dlouhodobá bezohlednost některých řidičů. Především se pak bude kontrolovat způsob využívání levého pruhu.

Ten se na českých silnicích velice nenápadně proměnil ve standardní prostor, kam se dá vjet bez ohledu na situaci či potřebu. Silniční zákon však na pozemní komunikace o dvou a více pruzích pamatuje a ukládá všem řidičům povinnost se řídit naprosto jednoduchým pravidlem.

Silniční zákon § 12 a jeho znění:

Jízda v jízdních pruzích

Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen „souběžná jízda“); přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.

Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.

Cílem je zmírnit agresi

Na první pohled se takové opatření může jevit jako nedostatečné, ale vezměte v úvahu agresi jednotlivých řidičů. Emoce stojí za podstatnou částí dopravních nehod, proto je podle ředitele dopravní policie třeba obnovit zašlý řád a ukázněnost. Každý, kdo setrvá v levém pruhu déle, než je skutečně potřeba k předjetí vozidla, vystavuje se okamžitému postihu. Zákon jízdu v delším časovém horizontu nedovoluje. Pruh slouží k urychlení dopravy, takže výhradně za účelem objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Ten, kdo dálniční tepny pravidelně využívá, bude s dopravní policií určitě souhlasit. Levý pruh u nás již dávno neslouží k občasné výpomoci ve smyslu předjetí, ale rozděluje řidiče na rychlejší a pomalé. Vjeď na dálnici a vyber si svou rychlost

Levý pruh nesmíte blokovat, předjíždět zprava také ne

Kuriózní situace nastává ve chvíli, kdy se do levého pruhu dostane bezohledný řidič a svou pomalou jízdou začne brzdit plynulost dopravy. Představte si, že takového řidiče dostihnete na jinak prázdném dálničním úseku. Troubení a blikání vyvolalo pouze další zpomalení. Nabízí se tedy bezpečné předjetí zprava? Nikoliv, jelikož jde o podjetí a tímto přestupkem si dokonce vykoledujete mnohem větší postih, než řidič v levém pruhu.

Pokuta za podjetí zprava se uděluje v částce 10 000 Kč, ale to není zdaleka všechno. Za plného provozu se tento manévr stává opravdu nebezpečným, proto se za takový prohřešek odebírá řidičské oprávnění a uděluje sedm bodů. Řidič v levém pruhu pak za pomalou a neopodstatněnou jízdu dostane jen 2 000 Kč.

Jízda vlevo se nyní sleduje, pozor na to!!!

Policie se od února roku 2019 na bezdůvodnou jízdu v levém pruhu zaměřuje o poznání citlivěji. Provinilec se o prohřešku dozví až po přijetí obsílky s oznámením. Policisté takového řidiče jen natočí a odevzdají k posouzení.

5/5 - (2 votes)
Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.