Dálniční známky 2016 přicházejí v novém obleku

Dálniční známka je nepostradatelnou součástí všech motoristů využívající nejrychlejších pozemních komunikací na území našeho státu. Ještě dodnes se nalezne celá řada odvážlivců, kteří zkoušejí přepravu na delší vzdálenosti i na kratší úseky bez nalepené dálniční známky. Při chycení bez nalepeného kupónu se však vystavujete pokutě až do výše pěti tisíc korun. Pojďme se podívat na nejmarkantnější změny společné s jejich nákupem a užíváním.

Cena dálniční známky

Cena je tou nejdůležitější otázkou, která asi zajímá většinu motoristů. Bez dálniční známky se neobejde velké množství řidičů, každé zdražení je tak nepříjemné. Rok 2016 sebou naštěstí nepřináší žádné změny a i nadále se kupón nachází v hodnotách 1 500 Kč za roční předplatné. Na jeden měsíc vyjde za 440 Kč a na 10 dní za 310 Kč.

Kde dálniční kupón uplatníte

Dálniční známku je možné již v tomto čase zakoupit na většině čerpacích stanic nebo i na pracovištích České pošty. V seznamu se nacházejí i trafiky a další místa, kde naleznete logo poukazující na prodej dálničních známek. Nákupem dálniční známky si otevřete cestu na všechny dálniční úseky označené značkou dálnice IZ 1a. Pro lepší orientaci si raději na internetu vyhledejte fotogalerii všech úseků pro rok 2016. Raději i z toho důvodu, že společně s novými dálničními známkami přichází i úprava v označení dálnic.

Co dělat po zakoupení dálniční známky

Dálniční známka se nestane aktivní ani platnou pouhým nákupem. Je nutné jí správně vyplnit a vylepit na přední sklo vozidla. Kupón musí obsahovat vyplněné údaje o registračním čísle, a to na obou částech kupónu. V případě časově omezených dálničních známek se na přední sklo vozidla lepí proděravěna část kleštěmi. Dávejte si pozor, kupón bez označení je neplatný a hrozí pokuta do výše 5 000 Kč.

Nezapomeňte si druhou část uschovat. Tento ústřižek se předkládá při namátkové kontrole policií nebo příslušníky celní správy. Stejně tak je nutné skrze tuto část kupónu uplatňovat nárok na odměnu dálniční známky při poškození předního skla. Jakmile uplyne doba splatnosti zakoupeného dálničního kupónu, neprodleně jej odstraňte.

Kdo nemusí platit

Dálniční známku nepotřebují lidé a motoristé přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Jedná se o osoby s oficiálně přiznanými výhodami druhého a třetího stupně. Ministerstvo dopravy zná výjimku v podobě držitelů zahraničních průkazů zdravotně postižených. Vyvarujte se jakýchkoliv vědomých přestupků, pokuta na místě může být do výše 5 000 Kč. Ve správním řízení se hodnota mnohdy vyšplhá až ke 100 000 Kč.

5/5 - (1 vote)
Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.