Policie vám dle novely zákona může zabavit registraci o vozidle

Ať už je palčivost dnešního titulku jakkoliv výrazná, nejsme jeho podstatou daleko od pravdy. Změny v silničních zákonech mají své náležité odůvodnění, zákonodárci se pouze snaží citlivými úpravami vylepšit stávající situaci na pozemních komunikacích. Jestli se jim to daří můžete ostatně posoudit jako motoristé i vy. Z našeho hlediska se vedle zajímavých změn nachází i celá řada nesmyslů a úsměvných záležitostí, které naopak silniční provoz a jízdu autem komplikují. Podívejme se na další soubor nenápadných změn, které vedou pouze k dezinformovanosti, chaotickému přístupu policistů a zbytečným pravomocem, jejichž efektivnost je velice diskutabilní.

Policie vám nově zadrží osvědčení o registraci vozidla na místě

Policista má dle novely zákona rozšířenou pravomoc a právo zadržet motoristům osvědčení o registraci vozidla na místě kontroly. Jakmile strážník shledá na vašem vozidle jakoukoliv nebezpečnou závadu, která vzhledem ke své povaze a značném rozsahu znemožňuje pokračování v jízdě, může vám právě toto osvědčení o registraci vozidla zabavit. O zadržení osvědčení vám bude vystaven doklad. Ten získáte i v situaci, kdy u sebe osvědčení o registraci vozidla zrovna mít nebudete . Policista zabavené osvědčení předá na příslušný registr vozidel, kde vám ho po předložení záznamu z protokolu technické prohlídky vedoucí ke sjednání nápravy opětovně vrátí. Z toho jednoznačně vyplývá, že do doby, než sjednáte nápravu, nesmíte s vozidlem vyjet na pozemní komunikaci. Na vystavený doklad o zabavení osvědčení lze automobil využívat maximálně 5 dnů.

Odstraňujeme led a sníh z vozidla

V jednom z našich předcházejících článků jsme dávali najevo, že se blíží novela zákona i v oblasti očisty vozidla od sněhu před vyjetím. Podívejme se, jaké nové povinnosti vyplývají z ust. §5, odst. 2 zákona č. 361/2000 sb.

  • řidič nesmí za žádných okolností vyjet takovým automobilem, jež z důvodu zasněžení a vzniklé námrazy znemožňuje výhled vpřed a do stran z místa řidiče.
  • řidič je povinen očistit náklad i své vozidlo od námrazy. Uvolněným ledem nesmí ohrozit bezpečnost na pozemních komunikacích.

A právě zde narážíme na první velkou zajímavost. Ustanovení hovoří výhradně o ledu a zcela zapomíná na očišťování sněhu ze střechy auta. Domníváme se, že sníh na střeše vozidla jedoucí před vámi, rovněž dokáže znepříjemnit jízdu autem.

Policisté rozhodují o kaucích

Kauce je se silničním provozem spojena již několik let, nejedná se tedy o žádný převratný systém, ale čistě o navýšení pravomoci policistům. Již před změnou se mnoho lidí domnívalo, že právě téma kauce je velmi často nadužívané – pro tentokrát poskytuje policistům mnohem větší pravomoci – to však není vždy ku prospěchu. Do konce roku 2015 mohli strážnicí požadovat kauci jen za předpokladu, že dotyčný jevil známky vyhýbavého chování. Novela přichází se změnou týkající se o rozšíření pravomocí.

Policista se nově bude zaměřovat i na důvodné podezření, že by případné vymáhání pokuty bylo spojeno s vysokými náklady či by nebylo zaplaceno vůbec. Zde je otázkou, jestli policisté dokážou takové lidi odhalit a potrestat. Jak vůbec a podle čeho bude policista určovat důvodná podezření, že motorista pokutu nezaplatí nebo by byla těžko vymahatelná? Snad ne podle účesu či stupně obnošenosti oblečení.

3/5 - (2 votes)
Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.