Policie vám dle novely zákona může zabavit registraci o vozidle

Ať už je palčivost dnešního titulku jakkoliv výrazná, nejsme jeho podstatou daleko od pravdy. Změny v silničních zákonech mají své náležité odůvodnění, zákonodárci se pouze snaží citlivými úpravami vylepšit stávající situaci na pozemních komunikacích. Jestli se jim to daří můžete ostatně posoudit jako motoristé i vy. Z našeho hlediska se vedle zajímavých změn nachází i celá řada nesmyslů a úsměvných záležitostí, které naopak silniční provoz a jízdu autem komplikují. Podívejme se na další soubor nenápadných změn, které vedou pouze k dezinformovanosti, chaotickému přístupu policistů a zbytečným pravomocem, jejichž efektivnost je velice diskutabilní.

Policie vám nově zadrží osvědčení o registraci vozidla na místě

Policista má dle novely zákona rozšířenou pravomoc a právo zadržet motoristům osvědčení o registraci vozidla na místě kontroly. Jakmile strážník shledá na vašem vozidle jakoukoliv nebezpečnou závadu, která vzhledem ke své povaze a značném rozsahu znemožňuje pokračování v jízdě, může vám právě toto osvědčení o registraci vozidla zabavit. O zadržení osvědčení vám bude vystaven doklad. Ten získáte i v situaci, kdy u sebe osvědčení o registraci vozidla zrovna mít nebudete . Policista zabavené osvědčení předá na příslušný registr vozidel, kde vám ho po předložení záznamu z protokolu technické prohlídky vedoucí ke sjednání nápravy opětovně vrátí. Z toho jednoznačně vyplývá, že do doby, než sjednáte nápravu, nesmíte s vozidlem vyjet na pozemní komunikaci. Na vystavený doklad o zabavení osvědčení lze automobil využívat maximálně 5 dnů.

Odstraňujeme led a sníh z vozidla

V jednom z našich předcházejících článků jsme dávali najevo, že se blíží novela zákona i v oblasti očisty vozidla od sněhu před vyjetím. Podívejme se, jaké nové povinnosti vyplývají z ust. §5, odst. 2 zákona č. 361/2000 sb.

  • řidič nesmí za žádných okolností vyjet takovým automobilem, jež z důvodu zasněžení a vzniklé námrazy znemožňuje výhled vpřed a do stran z místa řidiče.
  • řidič je povinen očistit náklad i své vozidlo od námrazy. Uvolněným ledem nesmí ohrozit bezpečnost na pozemních komunikacích.

A právě zde narážíme na první velkou zajímavost. Ustanovení hovoří výhradně o ledu a zcela zapomíná na očišťování sněhu ze střechy auta. Domníváme se, že sníh na střeše vozidla jedoucí před vámi, rovněž dokáže znepříjemnit jízdu autem.

Policisté rozhodují o kaucích

Kauce je se silničním provozem spojena již několik let, nejedná se tedy o žádný převratný systém, ale čistě o navýšení pravomoci policistům. Již před změnou se mnoho lidí domnívalo, že právě téma kauce je velmi často nadužívané – pro tentokrát poskytuje policistům mnohem větší pravomoci – to však není vždy ku prospěchu. Do konce roku 2015 mohli strážnicí požadovat kauci jen za předpokladu, že dotyčný jevil známky vyhýbavého chování. Novela přichází se změnou týkající se o rozšíření pravomocí.

Policista se nově bude zaměřovat i na důvodné podezření, že by případné vymáhání pokuty bylo spojeno s vysokými náklady či by nebylo zaplaceno vůbec. Zde je otázkou, jestli policisté dokážou takové lidi odhalit a potrestat. Jak vůbec a podle čeho bude policista určovat důvodná podezření, že motorista pokutu nezaplatí nebo by byla těžko vymahatelná? Snad ne podle účesu či stupně obnošenosti oblečení.

Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.