Nejčastější příčiny dopravních nehod – vyhněte se zbytečným chybám

Pokud si řidič dostatečně uvědomí, že každé dopravní nehodě lze předejít větší soustředěností a zvýšenou opatrností, srážky vozidel a další obdobně laděné karamboly by přestaly existovat. Toto zbožné přání se nám slušným motoristům nikdy nesplní. Využívání pozemní komunikace sebou přináší i určité riziko, s kterým se zkrátka musí počítat.

V tomto článku se podíváme na nejčastější příčiny nehod a poradíme si, jak se jim zdárně vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich riziko vzniku. Existuje celá řada negativních faktorů jako je například mikrospánek nebo hodně populární telefonování.

Sedejte za volant odpočatí, nezapomínejte na krátké, ale pravidelné přestávky a udržujte svou pozornost ve střehu. Minimalizujete tím případné dopravní nehody a vyhnete se dalším nepříjemnostem. Jaké jsou tedy nejčastější příčiny nehody?

Nedodržení bezpečné vzdálenosti

Jasně favorizující příčina, která se dostává na pomyslný stupeň vítězů. Nedodržením bezpečné vzdálenosti neohrožujete pouze vozidlo před vámi, ale zároveň i sebe a celou přísedící posádku. Ze statistického hlediska se jedná o nejčastější příčinu dopravní nehody na dálnicích. Na těchto pozemních komunikacích je dodržení odstupu mezi vozidly obtížně proveditelné. Jakmile si ponecháte určitý prostor před vozidlem jedoucím před vámi, ihned tohoto místa využije někdo jiný a vás tím zpomalí. I přes to radíme si odstup vždy udržovat v dostatečné vzdálenosti v závislosti na klimatických podmínkách a stupni viditelnosti.

Couvání a nesprávné otáčení

Někdo bude určitě překvapen, že na druhém místě se objevuje otáčení a couvání s vozidlem. Je sice pravdou, že couvání nezpůsobuje žádné výrazné nehody s fatálními následky, přes to buďte při těchto manévrech obezřetní. Stačí malá nepozornost a promáčknutí plechu sousedního vozidla je na světě. Buďte obezřetní a pamatujte, že vše se odráží od kvalitní práce nohou. Dodržujte silniční zákony a neotáčejte v nepřehledných úsecích a tam, kde to vyhláška zakazuje. Máte problémy s odhadem při couvání? Nebojte se požádat někoho jiného o pomocnou navigaci.

Nepřizpůsobení se stavu vozovky

Další velmi častou příčinou je špatný odhad stavu vozovky a nepřizpůsobení rychlosti. Ta by se měla měnit nejen s ročním obdobím či společně s klimatickými podmínkami, ale i v závislosti na celkové sjízdnosti a kvalitě povrchu. Rychlost sice způsobuje pouhou desetinu ze všech dopravních nehod, nemusíme snad zdůrazňovat, jaké mají následky na zdraví a životy zúčastněných. Jezděte proto předpisovou rychlostí a nepodceňujte technický stav svého vozidla.

Dávejte přednost v jízdě

Velmi častý jev na našich vozovkách, kdy řidiči přijíždějící zleva nebo z vedlejší pozemní komunikace jednoduše nedají přednost v jízdě vozidlu s výsadním právem přednosti. To může být dáno nepřiměřenou rychlostí nebo nepozorností samotného řidiče, stačí se zapovídat nebo se věnovat jiným činnostem. Další část řidičů se pak chová přímo bezohledně vůči slabším a méně výkonnějším modelům aut. Řidič SUV prostě nedá přednost malému Fiátkovi jen z toho důvodu, že je menší a pak by ho musel stejně předjíždět. Chovejte se ohleduplně ke všem vozidlům bez rozdílu jejich výkonnostní třídy a dodržujte silniční předpisy týkající se přednostní jízdy.

Nezvládnutí řízení

Stačí jen na malý moment přecenit své dosažené řidičské dovednosti a auto se pro motoristu stane neovladatelným. Tyto chyby v podobě ztráty kontroly dělají většinou začínající řidiči a ženy, které nemají tolik vyvinutou schopnost odhadu a předvídavosti. Jezděte proto vždy podle vlastního uvážení a nenechte se nikým nutit do rychlejší jízdy. Lepší je pomalejší zato bezpečnější tempo.

Vjezd do protisměru

Poslední námi deklarovanou příčinou nehody se stává vjezd do protisměru, který má ze všech příčin nejfatálnější následky. Nemusí se jednat přímo o vjetí do protisměru na dálničních pruzích, ale pouze o vyjetí z ostré zatáčky při nedodržení optimální rychlosti vozidla. Například v Itálii nebo v alpských serpentinách si průjezd ostrou zatáčkou řidiči oznamují troubením na klakson.

Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.