Nedodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly může končit i smrtí

Nedodržování správné vzdálenosti mezi vozidly patří do okruhu nejčastějších příčin vážných dopravních nehod. Následky zbytečně agresivního stylu jízdy nemohou vyvážit pomíjivý zisk nadřazenosti nad vozidlem jedoucím vpředu. Snížit riziko lze například dodržováním osvědčeným pravidlem dvou vteřin.

Jedna z nejčastějších příčin nehod

Závažnost nedodržování bezpečné vzdálenosti je proslulá napříč celým spektrem silničních pravidel. Odborníci se shodují a apelují na zákonodárce tím, aby se tento problém řešil přesnou definicí zákona bez možnosti výmluv a následného celoplošného nedodržování. Aktuálně se tento prohřešek stává takřka neviditelným a řidiči si jsou této mezery v zákoně moc dobře vědomi. Jakmile by se nedodržování podélné vzdálenosti řešilo v přestupkovém řízení, stačil by i prostý videozáznam z auto kamery.

V zahraničí mají řešení, proč tomu tak není i zde?

Silniční zákon v České republice na dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly samozřejmě myslí, ovšem řidiči si význam zákona mohou vyložit zcela po svém. Ve své podstatě stačí dodržovat odstup v takovém rozmezí, aby řidič jedoucí vzadu dokázal v daný moment bezpečně zastavit, aniž by ohrozil posádku jedoucího vozu před sebou. Tím se zákon stává otázkou ega jednotlivců, špatného odhadu a naprosté ignorace jakéhokoliv nařízení.

Německo a další státy Evropské unie tuto problematiku řeší detailním zpracováním výpočtu bezpečné vzdálenosti odrážející se především od rychlosti vozu. Pokud tedy jedete 90 km/h, je nutné dodržovat odstup od 22,5 metrů výše. Porušením této vzdálenosti se vystavujete nemalému peněžitému postihu, kde se výše pokuty zvyšuje s rychlostí vozu.

Řidiči na českých silnicích mají v této problematice doslova volnou ruku a ze statistik je naprosto zřejmé, že tento základní princip bezpečné jízdy často podceňují.

Ani zkušený řidič nedokáže včas zareagovat

Mozek rozhodně není počítačovým programem, který dokáže ve zlomku vteřiny reagovat tím nejlepším možným způsobem. Jakmile se dostaneme do situace, kdy bude nutné okamžitě sešlápnout brzdový pedál, nestane se tak dříve, než po uplynutí nejméně 0,75 sekundy.

Zkušený řidič sledující dění před sebou se teprve po uplynutí této chvilky začne rozhodovat, jakým způsobem zareaguje. Sešlápnutím brzd to však celé nekončí, teprve teď přichází na řadu výpočet všech faktorů ovlivňujících dráhu brzdné dráhy od adheze až po stav pneumatik. Bez dostatečného odstupu tak nemáte ve vyšší rychlosti šanci zvrátit riziko nárazu.

Jak bezpečnou vzdálenost poznat?

Známé pravidlo dvou sekund je sice ohranou písničkou, ale mnohem lepší, než subjektivní pocit každého z nás. Vyberte si statický objekt vedle silnice, kterým může být například strom nebo sloup vysokého napětí. Jakmile ho mine vozidlo před vámi, nesmíte se do stejného bodu dostat dříve, než za dvě sekundy. S každou vteřinou navíc se riziko srážky výrazně snižuje. Minimální lhůta dvou vteřin se bere jako dostatečná časová rezerva pro plně soustředěného řidiče, který by neměl mít problém vyhodnotit situaci a sešlápnout brzdový pedál v požadované intenzitě.

Za deště a jinak ztížených povětrnostních podmínek či při plném zatížení vozidla se nebojte přidat až na 4 nebo vteřin. Je nutné počítat s mnohem delší brzdnou dráhou.

Změna legislativy v ČR?

Nedostatečná a příliš obecná formulace aktuálně platného zákona zaměřeného na bezpečnou vzdálenost mezi vozidly má za následek individuální přístup každého řidiče zvlášť. Zákon pouze nařizuje dodržovat bezpečnou vzdálenost v takovém rozsahu, aby byl řidič schopen bezpečně zpomalit nebo zastavit vůz při náhlé změně dopravní situace. Tím se pochopení vzdálenosti stává naprosto subjektivně definovatelnou hodnotou.

Na stůl poslanecké sněmovny se proto dostává první návrh zaměřující se jak na řidiče autobusů a nákladních vozidel, kteří budou muset dodržovat minimální vzdálenost za vozidlem v rozmezí 50 metrů, pokud se jejich rychlost dostane nad hodnotu 50 km/h, tak na řidiče osobních automobilů, kde se bude dohlížet na rozestup v minimálním rozsahu 30 metrů při rychlosti 80 km/h a výše.

5/5 - (1 vote)
Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.