Jakým způsobem reagovat na vozidla s aktivním oranžovým majákem

Klasická scéna z hustého městského provozu, kdy se před vámi ve špičce dopravního chaosu objeví velký popelářský vůz se zapnutou výstražnou signalizací v podobě majáku oranžové barvy. Řidič se okamžitě snaží hledat alternativní způsob, jak zdolat překážku i za cenu vjetí na chodníku nebo do protisměru přes plnou čáru. Nikdo nemá tolik času aby mohl čekat na vysypání všech popelnic z dané ulice. To jsou všechno sice pochopitelné záležitosti, ale stále jsme účastníky silničního provozu a musíme se držet předepsaných zákonů.

V tomto článku si proto pokládáme otázku – jak se chovat v situaci, kdy se před vámi objeví vůz s oranžovým majákem. Zároveň si poukážeme na znění zákona a na práva řidiče vozidla se zapnutým výstražným signálem. Co to vlastně znamená a jak se zachovat? Modrý maják je pro všechny motoristy naprosto zřetelný. Jakmile se poblíž vašeho vozidla objeví, okamžitě sundaváme nohu z plynového pedálu a snažíme se bezpečně a co nejrychleji uvolnit místo k plynulému projetí. Každý vůz s modrým majákem má právo přednostní jízdy bez jakékoliv výjimky.

Kdo výstražný oranžový maják používá?

Zejména v Praze a v dalších větších městech se oranžovým majákům prostě nevyhnete. Je to nedílná součást motoristického života za volantem. Blikající maják upozorňuje na popelářský vůz, čištění pozemní komunikace, skládání materiálu na stavbu, odtahovou službu v aktivním procesu nebo popřípadě na vozidlo bezpečnostní agentury. To je malý příklad vozidel, které tuto výstražnou signalizaci používají.

Znění zákona

Řidič vozidla vybaveného zvláštním výstražným světlem oranžové barvy smí tohoto světla užívat jen tehdy, mohla-li by být jeho jízdou nebo pracovní činností ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jestliže to vyžaduje pracovní činnost tohoto vozidla, není jeho řidič povinen dodržovat ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích uvedených v § 4 písm. c), § 7 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, 2 a 4, § 13, § 14 odst. 1 a 2, § 18 odst. 2 písm. b), § 22 odst. 3, § 24 odst. 4 písm. a), c), d), e), f) a g), § 25 odst. 1, 2 a 3, § 26 odst. 3, § 27, § 28 odst. 2, § 30, 36, 37 a § 39 odst. 4 a 5; je však povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

(2) Řidiči ostatních vozidel musí vozidlu podle odstavce 1 umožnit jízdu nebo pracovní činnost a podle okolností snížit rychlost jízdy, popřípadě i zastavit vozidlo.

(3) Skupiny (kolony) vozidel ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů je možno doprovázet vpředu i vzadu vozidly užívajícími zvláštního výstražného světla oranžové barvy.2) Doprovázená vozidla musí mít rozsvícena obrysová a potkávací světla.

Co z toho tedy plyne?

Z toho jasně vychází najevo, že řidič s aktivovanými oranžovými majáky nemusí dodržovat takřka nic, postačí když si dá zvýšený pozor, ovšem to je celkem těžko uchopitelný pojem. Pokud si celý zákon vyložíme srozumitelnější řečí, dalo by se říci, že oranžové majáky slouží k upozornění, že bude nutná pomalejší a určitě i ostražitější jízda. Řidič totiž takového vozidla nemusí dodržovat silniční pravidla v podobě zastavení na předepsaném místě s dopravním značením. Dokonce se nemusí řídit ani světelným signály a může vjet na tramvajové pásy, pěší zóny a omezit plynulost provozu pokud mu to náplň práce nařizuje.

Ve své podstatě jsou tato práva podobná vozidlům s modrými majáky jen s jedním zásadním rozdílem, že nemá za všech okolností upřednostněn pohyb po vozovce. Vozidla musí jen v případě potřeby snížit rychlost nebo úplně zastavit. O vozidlech, které mají právo využívat oranžové majáky se dozvíte i ve vyhlášce č. 341.

3/5 - (4 votes)
Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.