Jak správně jezdit po kruhovém objezdu

Kruhové objezdy jsou z celosvětového hlediska uznávanou součástí pozemních komunikacích, které mají zjednodušit jízdu na problémových úsecích. V České republice je tomu samozřejmě úplně naopak a namísto přehledného průjezdu po objezdu narazíte na neschopnost našich zákonodárců.

Novela silniční vyhlášky je natolik odvážná, že vytváří prostor pro naprosto divoké situace, kdy přijíždějící vůz ke kruhovému objezdu může bez jakéhokoliv rozhlédnutí vjet dovnitř, narazit do vás a ještě spočinout na straně oběti. Ptáte se, jak je něco takového vůbec možné? Na českých silnicích je možné úplně všechno. Od nového roku je nutné zbystřit a dávat si velký pozor, jestli zrovna nemusíte dávat přednost zprava. Jak to tedy je a čeho se má řidič na českých silnicích nejvíce obávat.

Menší zásah do zákonů a problém je na světě

Nový rok 2016 přinesl celou řadu nepotřebných změn, ty se však tolik nedotýkají celkové bezpečnosti při pohybu na pozemních komunikacích jako novela vyhlášky 294/2015 Sb. o kruhovém objezdu. Ve své podstatě se jedná o na první pohled malichernou změnu, při jejímž podrobnějším výkladu může vyvstat hned několik zajímavých otázek. Kruhové objezdy, které mají usnadňovat a zrychlovat průjezd oblastmi se zvýšenou frekvencí pohybu vozidel se v České republice začaly rozmáhat v devadesátých letech. Od samého počátku se na těchto úsecích ctí absolutní nadřazenost vozidel jedoucích uvnitř kruhového objezdu. Přijíždějící řidič motorového vozidla přijede na hranici, rozhlédne se a v případě volna se rozjede.

Před deseti lety vše skončilo

Je tomu už více jak deset let, kdy se zákonodárci rozhodli do této problematiky vnést trochu svého humoru. Zrušila se absolutní nadřazenost motorových vozidel jedoucích v kruhovém objezdu a vše se pojistilo příslušným značením dej přednost v jízdě nebo STOP. V těchto dobách bylo vše ještě v pořádku, v České republice se nevyskytoval ani jediný kruhový objezd bez těchto přídavných značek, aktuálně tomu tak už není.

Nový rok sebou přinesl nesmyslný návrh o možnosti označení objezdu pouze tradiční modrobílou značkou. V takové situace však vzniká situace, kdy řidič musí dle zákonů dbát na přednost zprava, jelikož se jedná o neoznačenou křižovatku. Je nutné si uvědomit, že pouhá modrobílá značka nikterak neupravuje přednost zleva nebo zprava a funguje výhradně jako informativní symbol.

Na neoznačeném kruhovém objezdu je přednost zprava

Jakmile se tedy setkáte s neoznačeným kruhovým objezdem, kde chybí přídavné značky Stůj nebo Dej přednost v jízdě, jste přímo povinni se v takovém momentě chovat jako před klasickou křižovatkou. Pokud tedy přijíždíte k neoznačené křižovatce, řidič přijíždějící zprava má přednost. O poznání horší to mají řidiči již jedoucí po kruhovém objezdu, ti se musejí z opačného pohledu všímat, jestli má přijíždějící vozidlo k objezdu na své hranici značku ve tvaru osmiúhelníku nebo trojúhelníku. Absence této značky jasně hovoří o jeho přednosti, čímž je nutné zastavit vozidlo a nechat vjet řidiče na kruhový objezd. Zdá se vám to šílené? A teď si představte, že dojde k autonehodě, obětí bude řidič vjíždějící z neoznačeného úseku do kruhového objezdu, i když do vás vrazí.

Dávejte si proto na českých silnicích větší pozor a nepodceňujte nesmyslnost vyhlášky.

5/5 - (2 votes)
Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.