Kde všude platí pravidla silničního provozu a kde ne?

Pozemní komunikace jsou rozdělené do mnoha kategorií jako jsou parkoviště, polní cesty, dálnice až po úplně zapomenuté cesty v neprobádaných lesích. Pravidla se vážou ke všem z nich, což nevědí ani někteří zkušenější řidiči. Proč je to tak složité a jakých pozemních komunikacích se týkají přednastavená pravidla o silničním provozu? V tomto článku si posvítíme na rozsáhlost pravidel po celé své délce a poukážeme si i na situace a místa, kde se pravidla dodržovat nemusí. Vydejte se společně s námi na objevnou cestu napříč celou Českou republikou.

Jak je to s udělováním pokut při zaparkování na vyhrazeném místě pro invalidy a co nám hrozí při náhlém zastavení u krajnice v lesní oblasti? Mohou děti řídit na klíně svých tatínků při průjezdu polní cestou? Na všechny tyto otázky a mnohé další si zodpovíme v tomto obsáhlém článku.

Hrozí vám i odtah

Veškeré parkovací plochy před obchodním domem nebo před nemocnicí podléhají všem platným zákonům o silničním provozu a je nutné je důsledně dodržovat. Jakmile se řidič v takovém prostoru neoprávněně postaví na vyhrazené místo pro invalidy bez zvláštního povolení, hrozí mu pokuta v krajním případě až odtah. Parkoviště před obchodními domy jsou tak naprosto regulérním prostorem, kde se musí dodržovat veškerá pravidla silničního provozu bez ohledu na čas či přeplněnost takového parkoviště.

Přece jen i zde nalezneme výjimku, která sází spíše na ohleduplnost ostatních. V posledních letech se ve větších parkovacích domech objevují vyhrazená místa pro maminky s dětmi. Pokud na nich zastaví obyčejný osamocený řidič, žádná pokuta mu za to nehrozí a dokonce ani odtah. Takové vyhrazené místo by muselo být doplněno o předpisovou značku ze vzorníku.

Nepleťme si pojmy z dojmy

Klasické parkoviště pozná asi každý motorista. Zádrhel přichází ve chvíli, kdy se dostaneme na zastrčenou pozemní komunikaci, která budí dojem, že vlastně už o pozemní komunikaci ani nejde. Následně nejsme schopni vyřešit, jestli se jedná o místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo o účelovou komunikaci.

V těchto situacích si nejsou jisti ani samotní úředníci, kteří by se o cesty tohoto typu měli starat. Problém je v tom, že nedokážou rozpoznat silničky a prašné cesty, které jsou v jejich kompetenci. Samotní řidiči se zase domnívají, že tam kde neleží asfalt, tak nemusí respektovat žádné platné zákony. Odborník na silniční pravidla připomíná, že zákony platí úplně všude bez ohledu na jakékoliv pocity. Do této kategorie spadají samozřejmě i účelové komunikace, které spadají do správy soukromých osob. Dokonce i prostory v halách a uzavřených areálech, které používá pouze jejich provozovatel se nesmí zákon obcházet. Řidiči na takových místech musejí mít zapnuté bezpečnostní pásy a nepožívat alkohol a drogy před usednutím za volant.

Jak poznat tipy komunikací

Rozpoznání účelové komunikace není až tak jednoduché, jelikož předepsané označení červenými sloupky prostě chybí a dokonce nám zde nepomůže ani logické uvažování. Podle ministerstva dopravy spadá do tohoto obsáhlého segmentu vše kromě vyjetých kolejí na trávě.

Účelová komunikace mnohdy není ani zanesena do katastru nemovitostí. Ve své podstatě bohatě postačí, když bude obsahovat zákonnými znaky a ihned na ní platí všeobecná pravidla o silničním provozu. Nezapomínejte, že při vyjíždění z účelové komunikace dáváme přednost z obou směrů nejen vozidlům, ale i chodcům. To samé platí při vyjíždění z polní nebo lesní cesty popřípadě z pěší nebo obytné zóny, ale ani toto se příliš nedodržuje.

Zajímavost o zákazu řízení

Jen málo kdo ví, že porušení zákazu řízení se trestá mnohem přísněji, než je tomu při řízení motorového vozidla bez řádného řidičského oprávnění. V druhém případě dostane takový jedinec pokutu od 25 do 50 tisíc korun a odnětí 4 bodů ze zatím nevytvořeného bodového záznamu. Kromě toho ve většině případů se ještě uděluje zákaz řízení na podobu jednoho roku. Naopak při porušení zákazu řízení se dopouštíte přečinu, za který hrozí až 2 roky vězení. V posledních letech se navíc udělují ještě pokuty a prodloužení zákazu řízení.

Společně s tím se váže nepochopení k jednotlivým pozemních komunikacím. Pravidla prostě platí úplně všude. Jakmile budete mít zákaz řízení, nesmíte prostě řídit. Snad jen pokud se vaše vozidlo společně s vámi dostane na jinou planetu. Představte si situaci, kdy pracujete jako automechanik ve své soukromé dílně a potřebujete popojet s opravovaným vozidlem. Dokonce i taková situace vás může dostat do maléru za opakované porušení soudního rozhodnutí.

Kde nesmíte stát

Motoristé nesmí stát za zákazovou značkou, ona už sama zákazová značka vám nařizuje za ní nevjíždět.

Dokonce nesmíte zastavit ani před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty.

Zákony nezapomínají ani na silniční vegetaci, což je velice zajímavý pojem, který není v žádných zákonech přesně definován a ve své podstatě by mohlo jít i o místo, kde prasklinami v asfaltu prorůstá tráva.

Silniční zákony myslí i na místa, kde by jinak byla ohrožena bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. K poznání takového místa by vám měl stačit selský rozum.

Pro všechny občasné houbaře zase platí zákon, že nesmí parkovat před závorou, kde by bránili ve výjezdu lesnické techniky. Také si dávejte pozor na parkování na lesních zpevněných i nezpevněných pozemních komunikacích.

A kam vlastně jako houbař mohu zaparkovat?

Houbaři to měli do poslední chvíle sice ze zákonného hlediska složité, ale nikdo si jich příliš nevšímal. Patříme k houbařské velmoci, takže se o nás stát musí postarat i z tohoto hlediska. Právě z těchto důvodů jsou v psledních letech vystavovány nová parkoviště, kam se vejdou autobusy a několik desítek aut. Správný houbař však ví, že čím dál je od parkoviště, tím lépe pro jeho košík.

Kde pravidla silničního zákona neplatí

Jakmile sjedete na louku nebo pole, dostáváte se mimo dosah silničních zákonů. Obecně však platí, že musíte dodržovat pokyny a pravidla majitele takové nemovitosti. Stejně tak při zamrznutí vodního toku, kdy led vytvoří místo ležící mimo pozemní komunikaci. Sice zde žádná obecná pravidla neplatí, ale je třeba dbát zvýšené opatrnosti. I zde lze uplatnit náhradu škody. Pak se rovněž objevují dosti vysoké pokuty při znečištění životního prostředí.

Dalším místem je letiště, kde probíhají například známé tuningové srazy. Silniční pravidla zde sice nefungují, ale to neznamená, že by pořadatel akce neměl svou zodpovědnost za bezpečnost všech účastníků.

Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.