Vše o alkoholu za volantem pro rok 2019

Nulová tolerance alkoholu za volantem je v rámci celosvětového sledování silničního zákona součástí jen hrstky zemí, mezi které patří i Česká republika. V tomto článku se podíváme na celou problematiku alkoholu za volantem z bližší perspektivy. Uvedeme na pravou míru, co vás ve skutečnosti čeká při nadýchání a na jaké sankce se připravit při zbytkovém alkoholu a jaké potíže pak přicházejí s nadýcháním vyšších hodnot.

Zapřísáhlých abstinentů se tento článek nejspíše nikterak nedotkne, ale ruku na srdce, kolik takových řidičů ve skutečnosti znáte? Kontrolu dechu po bujarém večírku si pak kontroluje jen minoritní skupina zodpovědných řidičů. Většinou se spoléháme, že od poslední skleničky utekla dostatečná doba, aby se v dechu alkohol objevil. Usedáme za volant a snažíme se dostat do svého zaměstnání tak, jako v ostatních dnech.

Pokud však za volant usednete příliš brzy a nemáte dobré spalování, hodně riskujete. Taková silniční kontrola policisty se pak promění v malou noční můru, která není příliš levnou záležitostí. Jak je to tedy ve skutečnosti a čemu se při řízení i v minimální opilosti vystavujete?

Absolutní nula

Ještě před tím, než se vydáme po stopách nepříjemných dopadů řízení pod vlivem alkoholu si objasněme, co se skrývá pod známým pojmem absolutní nula. Existuje snad ještě jiná nula, která by byla důležitější nebo přesnější, než klasická nula nebo pojem absolutní dává najevo neoblomnost nastaveného zákona?

Zákon na našich silnicích jasně zakazuje řízení pod vlivem alkoholu bez ohledu na výšku naměřených hodnot a s tím spojené závažnosti prohřešku. Nula je podle legislativního ustanovení nula a nic jiného se neuznává. Problém nastává v případech, kdy se naměřená přítomnost objeví u abstinenta. Z fyziologického hlediska je celkem normální, že se u vybraných jedinců objevuje hodnota do 0,2 promile bez ohledu na to, zda před jízdou došlo ke konzumaci alkoholu. Minimální hodnotu alkoholu v krvi tak naleznete i u lidí, co alkoholické nápoje nikdy nepijí.

Přístup policie se díky tomuto zjištění zmírnil a dokonce vám při naměření do 0,3 promile nehrozí odečet bodů. Policisté však tuto událost zaevidují a řidič může být podroben správnímu řízení, kde je vystaven pokutě od 2 500 Kč do 20 000 Kč. K tomu lze přijít i o řidičské oprávnění na dobu od 6 do 12 měsíců. Tento postup platí jen v případě, že naměřená hodnota dechové zkoušky nepřesáhne hranici 0,3 promile a řidič se současně nepřizná, že alkohol před jízdou požil.

Oficiální stanovisko Policie ČR

„Při provádění orientačního vyšetření formou odborného měření (čl. 56 závazného pokynu policejního prezidenta č. 160/2009) policista při pozitivním výsledku první dechové zkoušky odborné měření po uplynutí 5 minut zopakuje. Jestliže naměřené hodnoty, případně hodnota opakované dechové zkoušky nepřevyšují hodnotu 0,24 ‰, policista postupuje dle níže uvedené tabulky „Případy naměřených hodnot při využití analyzátoru alkoholu v dechu v rozmezí 0,01‰ až 0,24‰“. Jsou-li splněny podmínky pro oznámení věci správnímu orgánu, tzn. je dáno podezření z přestupku, policista výsledek odborného měření zadokumentuje a postupuje v souladu s interním aktem řízení (čl. 56 odst. 6 závazného pokynu policejního prezidenta č. 160/2009).

Není-li dáno podezření z přestupku, policista sepíše úřední záznam. Při sepisování úředního záznamu o kontrole řidiče policista vyplní údaje ke kontrole, údaje ke kontrolované osobě a vozidlu a položku dechová zkouška (zde zaznamená čas a výsledek dechových zkoušek). V položce týkající se požití alkoholu nebo jiné návykové látky zaškrtne policista odpověď „ne“. V popisu chování kontrolované osoby uvede, že řidič nejeví známky ovlivnění alkoholem. Další požadované údaje policista nevyplňuje.

Více informací naleznete na stránkách:

https://www.autorevue.cz/alkohol-test-jak-je-to-s-absolutni-nulou-a-jak-si-spocitat-zbytkovy-alkohol

Co vás čeká, když nadýcháte nad 0,3 promile

Pokud se vám nepodaří nadýchat pod hranici 0,3 promile a dechová zkouška prokáže vyšší hodnotu, věc nabírá na zcela odlišných obrátkách. Okamžitě získáte 7 bodů a ve správním řízení se pak dozvíte, kolik od 2 500 Kč do 20 000 Kč musíte zaplatit. K tomu samozřejmě náleží i zákaz řízení od 6 do 12 měsíců s možností požádání o prominutí poloviny trestu.

Překročení 1 promile

V případě, že hranice alkoholu v krvi přesáhne hodnotu jedné promile, dopouštíte se trestného činu, za jehož spáchání hrozí až tři roky ve vězení v závislosti na ohrožení ostatních účastníků silničního provozu. Pokud vás hlídka zastaví ve vesnici v brzkých ranních hodinách, bude trest mírnější, než při jízdě po dálnici.

Kromě odnětí svobody na tři roky se vystavujete riziku zákazu řízení na dobu 10 let a tučné pokutě vyměřené soudem. Policie takového provinilce nemusí odvážet na lékařské vyšetření. Současná juditaktura pokládá dechovou zkoušku na certifikovaných přístrojích za dostatečný důkaz. Ten, kdo si svůj prohřešek uvědomuje a má pocit, že by se v dechu objevilo více než 1 promile, může se vyhnout soudnímu řízení a vězení tím, že se dechové zkoušce odmítne podrobit.

Na takové rozhodnutí má právo každý řidič, je na něj však automaticky pohlíženo, jako by pil a lze očekávat pokutu v rozmezí od 25 000 Kč do 30 000 Kč. Společně s tím i zákaz řízení po dobu jednoho až dvou let. Tímto způsobem se však lze vyhnout problémům se soudem a riziku odnětí svobody na tři roky.

Dá se vypočítat zbytkový alkohol?

Rozpomenout se na přesný počet vypitých sklenic není vždy jednoduché, ovšem bez těchto údajů se při zjišťování bezpečné časové odstávky neobejdete a jakákoliv úvaha zůstane jen úvahou. Pro orientační výpočet je třeba vědět přesný počet vypité tekutiny i s procentuálním obsahem alkoholu. Pak už jen vezmete v úvahu svou hmotnost a dle jednoduchého výpočtu zjistíte, zda už můžete usednout za volant.

Postup výpočtu zbytkového alkoholu v krvi

Vypočítejte si množství alkoholu v gramech a tento údaj vynásobte s procentuálním obsahem alkoholu nápoje. Nadále vynásobte hodnotou 0,8, což je hustota etanolu a výsledek vydělte 100. Konstanta odbourávání pro muže je 0,1 a u žen 0,085. Pak už jednoduše zjistíte, kolik alkoholu odbouráte z těla za jednu hodinu. Výsledek je samozřejmě orientační, takže nezapomeňte na dostatečnou rezervu. K výpočtu lze využít i online kalkulačky.

Skutečná hladina alkoholu

Nejpřesnější metodou se stává odběr krve, ovšem v domácích podmínkách toho nedocílíte. Proto lze doporučit druhou nejpřesnější metodu, která se skrývá v bezbolestné metodě s pomocí alkohol testeru s palivovým článkem. Takový přístroj lze zakoupit už od dvou tisíc korun. Investice do nákupu se rozhodně vyplatí, zaměřte se pak na citlivější měřiče, které dokážou odhalit už hodnotu od 0,1 do 0,2 promile. Pouze tímto způsobem zjistíte, zda už z vás zbytkový alkohol vyprchal. Levnější přístroje se totiž aktivují až po naměření 0,2 promile, takže na zbytkový alkohol nereagují.

5/5 - (1 vote)
Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.