Srážka s cyklistou, jaký nás čeká rozsudek

Poklidná jízda se během několika málo okamžiků promění v nečekanou tragédii s nemilým koncem. Cyklisté jsou tradiční součástí silničního provozu a aktuální počasí zvyšuje jejich počet. V některých případech se vlivem souhry událostí a náhod srážce zabránit nedá, někdy stačí být více pozorní a zbytečně se nerozptylovat. Tento článek se však věnuje postupu ohledně náhrady škod. Je zcela jasné, že motorista je díky svému automobilu více chráněn, ovšem pro cyklistu platí stejná pravidla nehledě na dopady svého počínání a míru zranění.

Kdo má odpovědnost

Při vymáhání náhrady škod a určení odpovědnosti za dopravní nehodu to není vždy úplně jednoduché. Z obecného hlediska se dá říci, že jízda na kole nepodléhá tak přísným pravidlům, která zcela normálně platí pro řidiče motorového vozidla. Je to dáno tím, že jezdec na kole nepředstavuje pro ostatní motoristy až takové nebezpečí. Provoz motorového vozidla je navíc spojen s odpovědností za způsobené škody jeho používáním. Za škodu jste tedy z objektivního hlediska odpovědní i v případě, že škodu přímo nezaviníte. V zákonu je uvedena tato formulace.

§ 2927 obč. zák.

(1) Kdo provozuje dopravu, nahradí škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu. Stejnou povinnost má i jiný provozovatel vozidla, plavidla nebo letadla, ledaže je takový dopravní prostředek poháněn lidskou silou.

(2) Povinnosti nahradit škodu se nemůže provozovatel zprostit, byla-li škoda způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu. Jinak se zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

Cyklista má mírnější pravidla

Cyklista se ze zákonného hlediska nepovažuje za člověka obsluhujícího dopravní prostředek a proto se může z celé situace celkem snadno vyvléct. Stačí jen prokázat, že nehodu nezavinil a o další postup se nemusí vůbec starat. Řidič se pak musí naopak pokusit zavinění prokázat, i kdyby jen z nedbalosti. Cyklista, který píchne a vlivem této události spadne na auto, za nehodu nemůže. Je tedy velmi složité ve sporu zvítězit, ale nikoliv nereálné.

Porušení silničních pravidel

Jiná situace nastává ve chvíli, kdy cyklista nedodrží platné dopravní předpisy a nedá přednost v jízdě nebo projede na červenou. Zde už je nedbalost přímo prokazatelná a cyklista se na náhradě škody podílí.

Cyklista není pojištěný

Prokázání nedbalosti je sice prvním krokem k velkému vítězství, jenže na útrpné cestě stojí ještě jedna komplikace, která dokáže celý spor nepříjemně protáhnout. Cyklista není ze zákona povinný mít sjednané pojištění, z kterého by se částka mohla vyplatit. Nyní si představte cyklistu, jehož životní náplní není nic jiného, než útěk před exekutory. Zde se s penězi rovnou rozlučte. Jednoduše není kde brát.

Cyklista zemřel

Nejhorším scénářem bývá úmrtí cyklisty, který prokazatelně celou nehodu zavinil. Otřesený motorista s traumatem celoživotního charakteru by se o náhradu škody musel přihlásit do dědického řízení. Pokud se někdy dostanete do podobné situace, vždy celou dopravní událost řádně zdokumentujte a identifikujte všechny účastníky dopravní nehody. V zákonech daných situacích přivolejte policii a nezapomeňte fotit. Sepište záznam o dopravní nehodě.

Vymáhání

Cyklista není pojištěn, takže zde stojíte na bitevním poli proti soukromé osobě. Je tedy třeba zdokumentovat rozsah škody, jelikož na sporu se nebude podílet likvidátor vyslaný z pojišťovny. Stejně tak se dožadujte přesné analýzy při opravě v servisu. Následně zašlete fakturu k proplacení na adresu cyklisty. Pakliže jí dobrovolně neuhradí, obraťte se na soud.

5/5 - (1 vote)
Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.