Příručka zkušeného řidiče – díl 1. Kontrola vozidla před výjezdem

Vítejte v našem podrobném seriálu, která se určitě stane kapesní biblí a rádcem každého začínajícího řidiče. V několikadílném podání se postupně prokoušeme všemi pravidly a doporučeními, které dokážou přímou úměrou navýšit bezpečnost pohybu po pozemní komunikaci. Předejdete zbytečným komplikacím a stanete se zodpovědnějším řidičem. Nejde o to vyhrát závod, ale udělat vše pro zamezení dopravní události s negativními dopady.

V seriálu se sice zaměříme na úplné základy sezení, úchopu volantu, způsobu brzdění, ovšem i v těchto místech má mnoho letitých řidičů mezery. Vsadíme se, že ani vy nejste neomylní a v každém našem díle objevíte cenou inspiraci k vylepšení vlastního kreditu. Začínající řidič je sice nepředvídatelný ve způsobu řízení, ale mnohem více se soustředí na cestu, než vyježděný veterán. Ti na správné způsoby hodně často zapomínají.

Kontrola před jízdou

Nestačí jen usednout na místo řidiče, zkontrolovat světla, stěrače a otočením klíčku v zapalování aktivaci motoru. Zkušený řidič moc dobře ví, že každá jízda se může proměnit v nepříjemnou událost, kdy auto vypoví službu nebo provede jakoukoliv nečekanou reakci. Předejděte této situaci a své vozidlo si před vyjetím řádně zkontrolujte.

Legislativa je slepá, nevadí – oči máte vy

Legislativní výklad silničního zákona na kontrolu vozidla před vyjetím nepamatuje. Je tedy nepovinná a řidič nepostižitelný. Kontrolu tak provádíme pro svou vlastní jistotu a snažíme se za včas odhalit veškeré nedostatky. Legislativa pouze poukazuje na fakt, že je řidič povinen používat výhradně technicky způsobilé vozidla jakoukoliv závadu neprodleně odstranit buď na místě nebo přesunem do servisu.

Při přesunu pak máte povinnost zajistit bezpečnost na silnici a svým vozidlem neohrožovat ostatní, poničit pozemní komunikaci nebo ohrozit životní prostředí. Kontrolu před jízdou tedy provádět nemusíte, ale ihned po rozjetí je vaší povinností odstranit jakoukoliv závadu, o které víte – třeba vám nesvítí potkávací světlo.

Pokud policisté usoudí, že jste dostatečně nesnížili rychlost jízdy a pokračujete v provozu za normální plynulosti i bez funkčního osvětlení – hrozí vám až 2000 Kč. Za větší závady se pokuta vyšplhá i k 20 000 tisícům a dojde k zabavení malého techničáku. Ti, co ho nemají – ho budou muset odnést na úřad a zde si ho po odstranění závady vyzvednout.

Jaké odhalené závady znemožňují vyjetí

Přistupme tedy ke kontrole. Rozhodně nechceme říkat, že by se každý bod kontroly měl dělat před každou jízdou. Nastavení intervalů je individuální. Kontrola tlaku pneumatik se provádí jednou týdně nebo před absolvováním delší trasy. Při kontrole lze odhalit i takové závady, které vám ze zákona zbraňují vyjet – jaké to jsou?

Velký problém nastává, když vám nesvítí zadní, potkávací nebo brzdové světlo ke středu vozovky. V nočních hodinách by takové vozidlo připomínalo motorkáře, takže se navyšuje riziko nechtěné čelní srážky. Stejná situace nastává při nefunkčnosti přepínání dálkových světel na potkávací nebo když vaše světlomety příliš oslňují. Taktéž se nesmí zapomenout na správnou barvu zadních (červené) a předních (bílé) světel. To samé platí při jakékoliv dysbalanci u osvětlení tažného a přípojného vozidla.

Další drobnosti, kdy nelze vyjet na silnici

  • Hlasitý výfuk
  • Ostrá hrana na karosérii
  • Čelní sklo s nižší propustností jak 70 %
  • Patrný únik kapalin
  • Trhlina na plášti
  • Prasklina čelního skla více jak 2 cm
  • Různé rozměry pneumatik na stejné nápravě
  • Hloubka dezénu pod 1,6 nebo po 4mm v zimě
  • Jakákoliv závada na brzdném systému

Nyní se podívejme na kontrolu vozidla rozdělenou do několika sekcí dle četnosti a pravidelnosti Lépe se tak orientujete a budete moci případné namátkové kontroly provádět efektivněji.

Před každou jízdou

Před každou jízdou vždy obejděte vozidlo a zkontrolujte zrakem stav pneumatik. Zaměřte se na výrazné rozdíly. Rovnou si vezměte hadr a otřete si z obou stran SPZetky pro jejich lepší viditelnost. Pohledem se dá zkontrolovat stav karosérie i skla a odhalit případné praskliny a deformace.

Přes noc se toho mnohdy odehraje více, než by se mohlo zdát. Po nastartování se zaměřte na červené kontrolky, musí po chvilce zhasnout a najeďte si co nejblíže ke stěně, čímž zkontrolujete funkčnost světlometů, nebo e všechny zapněte a obejděte vozidlo. Před každým vyjetím se tedy provádí vizuální kontrola technického stavu – naslouchá se změnám zvuku ve výfukovém systému. Výrazný nárůst hlučnosti poukazuje na netěsnost. A v neposlední řadě se kontroluje únik kapalin, což prozradí flek pod vozem. Stačí couvnout a místo překontrolovat zrakem.

Kontrola vozidla při tankování

Pro jistotu si překontrolujte hladinu motorového oleje a nespoléhejte na kontrolku. Vozidla jsou vybavena kontrolkou žluté segmentové olejničky, ovšem naleznou se i takové modely, kde je pouze červená kontrolka a to už bývá pozdě. Kromě toho si vždy překontrolujte tlak v pneumatikách.

Kontrola vozidla po 5 000 km

Po ujetí 5 000 kilometrů se zaměřte na stav hladiny chladící a brzdové kapaliny. Jakákoliv rapidní ztráta kapalin poukazuje na vážnější problém. Nezapomeňte překontrolovat stav a napnutí řemenů společně s hloubkou dezénu.

5/5 - (1 vote)
Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.