Jak je to s překročením rychlosti

Překročení rychlosti je ze statistického pohledu nejčastěji řešený dopravní přestupek a nic nenasvědčuje tomu, že by se v dohledné době mělo cokoliv měnit. Z obecného hlediska platí, že se řidiči motorových vozidel mylně domnívají, že spáchání přestupku je možné jen za předpokladu, pokud překročí nastavený rychlostní limit.

Jak je to s překročením rychlosti

Podle zákona však musí každý řidič přizpůsobit rychlost mnoha okolnostem.

Přizpůsobení rychlosti

Řidič se nemůže pouze držet limitních omezení. Pokud dojde k dopravní nehodě, policie následně vyšetřuje, zda se majitel vozu držel všech pravidel a přizpůsobil svou rychlost:

  • Svým schopnostem
  • Vlastnostem vozidla
  • Stavu pozemní komunikace
  • Nákladu ve vozidle
  • Povětrnostním podmínkám

Řidič je povinen jet pouze tak rychle, aby byl schopen své vozidlo zastavit na vzdálenost, na kterou má rozhled. V praxi to znamená, že například je nutné počítat s odstaveným vozidlem za zatáčkou či s vysypaným nákladem a dokázat za včas zastavit.

Známe případ, kdy se Nejvyšší soud rozhodl, že na neosvětlené dálnici za nočního provozu za pomocí potkávacích světel je bezpečná jízda pouze do 60km/h. Viník dopravní nehody byl tak potrestán za svůj čin, i když se držel doporučené spodní rychlostní hranice. Naštěstí je to celkem složitá oblast dokazování, jelikož prokázat někomu, zda byla jeho jízda přiměřená není až tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Překračujeme rychlost v obci

Obecně platí, že se skrze obec lze prohánět do 50 km/h. Pokud se jedná o dálnici nebo o silnici pro motorová vozidla, tak zde je rychlost navýšena na 80 km/h – tedy pokud místní dopravní značení nepřikazuje rychlost odlišnou.

Jakmile překročíte tuto rychlost, dopouštíte se dopravního přestupku, za který se ukládá peněžitá sankce. V případě překročení rychlosti do 5 km/h se ukládá bloková pokuta 1 000 Kč a 0 bodů. Od 6 do 19 km/h se jedná o blokovou pokutu 1 000 Kč a odebrání 2 bodů. Překročení do 39 km/h už zaplatíte 2 500 Kč a ztratíte už 3 body. Pokud překročíte rychlost o více jak 40 km/h – bude vám odebrán řidičský průkaz na dobu od 6 do 12 měsíců. Takový přestupek se již nedá projednat blokově a je pouze na správním řízení, jak s vámi naloží.

Překračujeme rychlost mimo obec

Jak už asi víte, tak mimo obec se smí jet pouze do 90 km/h. Na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla maximálně do 130 km/h. Samozřejmě, že tyto rychlostní limity mohou být dle potřeby upraveny místním dopravním značením. Vozidla nad 3,5 tuny mají všeobecně platný limit 80 km/h. Výše sankce nebo blokové pokuty se odvíjí od překročení povolené rychlosti.

Při překročení od 1 do 10 km/h vám bude udělena pokuta 1 000 Kč bez bodu. V případě, že rychlost překročíte o 11 až 29 km/h obdržíte pokutu 1 000 Kč a 2 body. Překročení od 30 do 49 km/h hrozí pokuta 2 500 Kč a odebrání 3 bodů. Při překročení rychlosti o 50 km/h již nelze projednat blokově a hrozí odebrání řidičského oprávnění na 6 až 12 měsíců.

5/5 - (1 vote)
Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.