Hrozí pokuta za přelepení značky EU na registračce?

Ve virálních vodách se rozohnila diskuze, zda by mohl policista pokutovat přelepení EU na registrační značce vozidla. Nepochopení a vlna proti názorů vznikla na popud zajímavého tvrzení Zdeňka Neusera z Ministerstva dopravy a zároveň mluvčího pražské Policie Tomáše Hulana stvrzující jeho slova. Podle Neusera mají policisté pravomoc zakročit a při zjištění jakékoliv manipulace se znakem EU řidiče pokutovat. Je tomu skutečně tak, nebo se zde vládní představitelé snaží řidiče na tuzemských silnicích pouze zastrašit?

Co vám podle Ministerstva dopravy hrozí ústy Neusara?

Zdeněk Neusar zachází až tak daleko, že rovnou prozradil dopady takového počínání a ty vymezují zákaz řízení na dobu od šesti měsíců po dobu jednoho roku. Co je na tomto postupu a sankcích za přelepení značky EU pravda a kde začínají a končí výmysly ze samotného ministerského dvora?

Přeškrtnutý symbol rovná se sankce – omyl

Zdeněk Neusar si výklad zákonů bere do vlastní hrsti a vyhrožuje stopkou v řízení na několik měsíců za manipulaci se znakem EU. Je známo, že registrační značka musí mít přesně definovanou podobu a pokud se od této očekávané předlohy bude lišit, považuje se takové vozidlo jako motorový prostředek bez registrační značky.

V takovém případě se podle litery zákona jedná o přestupek. Otázkou pak ještě zůstává, zda by se úprava symbolu nemohla brát jako hanobení Evropské unie. Počítejme raději i s tou nejkontroverznější situací, kterých se objevuje v jiných oblastech bezpočet a vždy se nalezne obětní beránek. Pokud by k tomu dospělo, Ministerstvo dopravy má svázané ruce, jelikož to není v její kompetenci.

Změna významu registrační značky

Hulan dodává, že by mohlo přelepením nebo změnou registrační značky dojít k nepovolené úpravě a tím i k celkové změně významu takového označení. Podotýká, že jakýkoliv zásah bude brán jako poškozování státního majetku, jelikož registrační značka nepatří majitelům vozidla.

Opravdu je tomu skutečně tak?

Hulan společně s Neusarem se sice ohánějí paragrafy, které řidičům zakazují něco dělat, ale už pozapomínají poukázat na zákon, který by naopak přímo takové počínání považoval za nepovolený. Hanobení Evropské unie neexistuje a majetek státu, za který si platíme zní také celkem odvážně. Pravdou je, že se o porušení žádného známého zákona nejedná, proto se snaží opřít o tvrdé a logické uvažování, bez jakéhokoliv přímého podložení.

Zde jsme nalezli paragraf, který se s touto věcí spojuje:

„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost.“

Z toho plyne, že přelepením značky EU nikterak neovlivňujeme její čitelnost a z toho důvodu se nejedná o protizákonnou úpravu. Nikdo neztěžuje identifikaci registračky, proč se tedy tato demagogie podporuje i v médiích?

Snaha zastrašit a odvrátit každého, kdo by chtěl tímto krokem dávat najevo nesnášenlivost s EU. Je zapotřebí udržovat pozitivní myšlenkové pochody, ovšem zde se stát musí držet zákonů, takže za přelepení znaku EU nehrozí vůbec nic.

5/5 - (2 votes)
Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.