Bodový systém čeká revoluce

Bodový systém je tu s námi již celých deset let. Za dobu své existence ale začíná ztrácet svůj požadovaný účinek. Již pro rok 2018 proto chystá ministerstvo dopravy České republiky velkou revoluci v tomto systému. Prozatím ministerstvo, v čele s Danem Ťokem do světa vypustilo návrhy možných úprav, v očekávání vyvolání diskuse, která by přinesla konstruktivní řešení problému.

Novinky se týkají změn jak v bodovém ohodnocení jednotlivých přestupků, tak i ve výši pokuty za ně. Hlavně se má ale celý bodový systém zjednodušit.

Dopravní přestupky by měly být rozděleny do čtyř kategorií, dle míry závažnosti. Prohřešky tipu špatné parkování, jízda s nerozsvícenými světly a podobně, jsou stále bez bodů. Následně jsou přestupky odstupňovány dle vážnosti od dvou do šesti bodů.

Návrh pracuje s odstraněním sedmibodové penalizace za větší přestupky, jako je jízda na červenou, ignorování značky „STOP“ nebo překročení nejvyšší povolené rychlosti o padesát (v obci o čtyřicet) kilometrů v hodině. Namísto sedmi bodů by měl být řidič za tyto přestupky „odměněn“ šesti body.

Udělení sedmi trestných bodů je dle ministra dopravy, Dana Ťoka, zbytečný. Raději vyznává způsob „dvakrát a dost“. Pokud se tedy řidič dopustí v jednom roce dvou takto závažných prohřešků, přijde automaticky o své řidičské oprávnění.

​Hrozí pokuty až 75 000,- a zákaz řízení na tři roky

O řidičský průkaz přijde řidič až na tři roky pokud svou vinnou způsobí vážnou dopravní nehodu s těžkými následky na zdraví účastníků nehody, což je o rok déle, než dle současné legislativy. Tříletý zákaz činnosti bude udělován zejména, pokud řidič nehodu způsobí pod vlivem návykových látek, při odmítnutí testu na přítomnost alkoholu a dalších návykových látek v krvi nebo, při řízení bez potřebného řidičského oprávnění.

Další velkou kapitolou, je změna ukládaných pokut za přestupky. V zájmu zjednodušení ukládání pokut, navrhuje ministerstvo snížení horních hranic blokových pokut, u přestupků jako špatné parkování a podobně. Díky tomu, by se měl zvýšit zájem řidičů hradit blokové pokuty a omezit míru řešení drobných přestupků ve správním řízení, kde se naopak pokuty zvýšili z dvou a půl na pět tisíc korun. Tím by se mělo vybírání pokut přeorientovat více na samotné policisty, což by usnadnilo práci úředníků na obecních úřadech.

Pokud by se ovšem řidič dopustil závažnějšího přestupku, může se obávat opravdu vysokých pokut. Například při řízení vozu s více než jedním promile alkoholu v krvi, hrozí řidiči pokuta až 75 tisíc korun, stejně jako při způsobení nehody s těžkým ublížením na zdraví a řízení bez řidičského oprávnění. Čili tato vysoká pokuta řidiči hrozí zároveň s výše zmíněným tříletým zákazem činnosti.

​Řidičské průkazy na zkoušku? Ministerstvo je pro, ústava proti.

Horečná diskuse také zuří nad tématem řidičských průkazů na zkoušku. Pro mladé držitele řidičského průkazu, by byla hranice „vybodování se“ snížena z 12 na 6 bodů. Pokud by tento návrh nebyl schválen, navrhuje Dan Ťok udělovat čerstvým řidičům dvojnásobný počet bodů.

Tento návrh ovšem naráží na podstatný problém. Ústava České republiky, totiž našim občanům zaručuje rovnost všech lidí před zákonem. Bylo by tedy velice náročné připravit návrh zákonu takovým způsobem, aby byl v souladu s právy občanů a zároveň splnil představy ministerstva.

Žádný z těchto návrhů ale není konečný. Jak jsme připomínali výše, jedná se pouze o návrhy změn, které by ministerstvo dopravy rádo prodiskutovalo s odbornou a širokou veřejností. Pokud by z těchto konstruktivních rozhovorů opravdu vzešli změny dopravního zákona, projevily by se nejdříve v roce 2018.

Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.