10 kroků vedoucích k poskytnutí správné první pomoci

Tohle není o náhodě ani o zbožném přání. Stát se to může klidně i vám. Zničehonic se stanete svědky nebo přímými účastníky dopravní nehody s přeživšími, kteří budou potřebovat co nejrychleji pomoci. Hlavní roli sehrávají cenné vteřiny, není čas na rozmýšlení – pode zákona jste povinni poskytnout první pomoc, byť by se mělo jednat o pouhý telefonát na integrovanou záchranou službu.

Víte vůbec, jak v takové situaci postupovat? Následující článek je o popisu správného postupu poskytnutí první pomoci. Motoristé si v takové situaci příliš nevědí rady, proto jsme pro vás sestavili detailní návod, který vám může být ku pomoci.

Zmapujte situaci

Ještě před tím, než se bezhlavě pustíte do záchrany, zachovejte klid a zmapujte si celou situaci. Především pak dbejte na svou vlastní bezpečnost, kterou navýšíte oblečením reflexní vesty. Nezapomeňte umístit před nehodu výstražný trojúhelník a navlékněte si gumové rukavice.

Přivolání pomoci

Ještě před tím, než se dotknete prvního zraněného si vytočte záchranou službu na telefonním čísle 155, která vás celou operací provede. Budete si tak jistí, že pro záchranu životů uděláte opravdu maximum. Ze všeho nejdříve sdělte co se ve skutečnosti stalo a kde přesně se nacházíte. Operátor tak ihned pošle výjezdové auto k nehodě.

První kontrola raněných

Pokuste se na raněné promluvit, pokud nereagují na žádné podněty, zajistěte průchodnost dýchacích cest záklonem hlavy. V tomto bodě si počínejte co nejopatrněji a dopředu počítejte s případným poraněním krční páteře, které bývá dosti závažné a každý další pohyb zvyšuje riziko trvalých až nezvratných následků.

Dýchání

Dýchání zajišťuje všechny životní funkce, proto je důležité si ověřit zda raněný dýchá. V případě, že se dýchání neobjevuje, nebo spatřujete snahu o lapání po dechu je nutné zahájit okamžitou resuscitaci. S tou vám pomohou i po telefonu operátoři záchranných složek.

Resuscitace

Pokud dospějete k názoru, že raněný nepřijímá vzduch samovolně, přistupte k resuscitaci. Místo pro stlačení hrudního koše se nachází v jeho prostřední části – přibližně na spojnici bradavek. Hloubka stlačení by měla u dospělé osoby odpovídat 5 až 6 cm. Intenzita neboli frekvence nesmí být kratší jak 100 x za minutu. Je nutné provést minimálně 30 stlačení hrudníku za sebou.

Umělé dýchání

Ke stlačení přidejte i umělé dýchání z úst do úst. Případě, že není dýchání z úst do úst možné provádějte nepřerušovanou masáž srdce až do příjezdu záchranné služby. Tedy za předpokladu, že masáž raněného nepřiměje k oživení.

Vyproštění

Pokud není možné raněnému pomoci přímo v jeho vozidle, nebo hrozí nebezpečí vzplanutí – okamžitě raněného vytáhněte a poskytněte mu první pomoc mimo vůz. Je nutné ho při tom velice opatrně vyprostit a snažit se znehybnět hlavu kvůli případnému poranění krční páteře.

Bezpečné místo

K poskytnutí první pomoci je důležité nalézt maximálně bezpečné místo jak pro vás, tak pro raněného. Pokud pacient nereaguje na žádné podněty, ale přes to slyšíte dech, zabalte jej do Rautekovy zotavovací polohy zabalením do izotermické fólie, čímž mu zajistíte dostatečný tepelný komfort.

Krvácení

U raněného se může objevit i masivní krvácení, které se tak ihned stává největší hrozbou pro život zachraňovaného. Vždy je nutné zvednout krvácející končetinu nad úroveň srdce a za pomoci tlaku vytvořeným tlakovým obvazem krvácení zastavit. Na tento obvaz nadále použijte smotaný obvaz. Pokud je obvaz nedostačující, musíte použít techniku zaškrcení nad ránou směrem k srdci. K tomu se používá gumové zaškrcovadlo. Za žádných okolností se nesnažte napravovat zlomeniny. Otevřené rány pouze překryjte a zamezte další hybnost.

Tento postup je zcela standardní, nikoliv však univerzální. Vždy je nutné zavolat na tísňovou linku, kde vám za všech okolností poradí, jak nadále postupovat.

5/5 - (1 vote)
Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.