Dopravní kontrola část 2. – Jak silniční kontrola probíhá

V minulém díle našeho seriálu jsme si poukázali na disponenty oprávnění zastavovat motorová vozidla. Díky tomu víme, že existují osoby s právem zastavovat vozidlo v jakékoliv situaci a naopak i lidé, kteří této možnosti mohou využívat jen ve výjimečných případech.

Připomeňme si, že namátkovou kontrolu provádí výhradně příslušníci Policie ČR a strážníci městské a obecní policie zase jen v případě, když mají podezření na spáchání jakéhokoliv přestupku. Nyní si odhalíme, jak ve skutečnosti vypadá celý průběh silniční kontroly.

Co je třeba mít u sebe

Ihned po zastavení vozidla jedním ze známých způsobů je řidič motorového vozidla pozdraven vojenským stylem a okamžitě vyzván k předložení dokladů. Řidič je povinen je mít u sebe jednak řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, to znamená malý technický průkaz, doklad o sjednaném povinném ručení v podobě zelené karty. Každý řidič starší 60 let je navíc povinen bez vyzvání předložit i doklad o zdravotní způsobilosti. Ti jsou totiž ze zákona povinni se po dovršení věkové hranice šedesáti let podrobovat pravidelným lékařským prohlídkám. Pamatujte, že obecní a městská policie může požadovat pouze malý technický průkaz a řidičské oprávnění.

Přistupujeme k prohlídce vozu

Prohlídka vozu je možná jen v několika zákonem stanovených situacích, a to pokud policisté mají podezření, že se řidič dopouští trestné činnosti nebo dalších souvisejících věcí s probíhající trestnou činnosti. Rovněž může dojít k prohlídce při pátrání po osobách hledaných, pohřešujících nebo se dokonce neprávem zdržujících na území České republiky. Poslední situace, kdy je prohlídka vozu proveditelná se týká pátrání po střelných zbraních, omamných látkách nebo výbušninách.

Policista musí mít důvodné podezření, obecní a městská policie nemá v prohlídkách vozu žádné kompetence a tento úkon provádět nesmějí. Namátková prohlídka vozidla při rutinní silniční kontrole je nezákonná. Pokud se policista chová jakkoliv agresivně, nebo jeho postup překračuje meze dodržování určitých etik důstojnosti, je možné na takového policistu podat stížnost na příslušné oddělení kontroly nebo inspekci ministerstva vnitra.

Dokazování takového prohřešku je při absenci zvukového a vizuálního záznamu velice problematické, proto si vždy zásah policistů dokumentujte. Máte na to plné právo a žádný policista vám nahrávání nemůže zakázat.

V dalším díle našeho seriálu se podíváme na průběh blokového řízení a zadržení řidičského oprávnění. Za jakých podmínek a jakým způsobem probíhá.

Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.